EAGLE PACIFIC LIMITED

THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ XỬ LÝ KHOÁNG SẢN

THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ XỬ LÝ KHOÁNG SẢN

THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ XỬ LÝ KHOÁNG SẢN

Duro Felguera (DF) là công ty chuyên đảm nhận những dự án chìa khóa trao tay trong ngành năng lượng,công nghiệp và dầu khí,đồng thời là nhà cung cấp những dịch vụ công nghiệp và là chuyên gia sản xuất các tư liệu sản xuất.

Với hơn 150 king nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp,DF đã và đang tham gia vào những dự án tích hợp xây dựng nhà máy phát điện,thiết bị khia thác khoáng sản, nhà máy lưu trữ nhiên liệu và lắp đặt cho ngành công nghiệp dầu khí,hệ thống điều khiển và thông tin liên lạc.

Thiết bị của chúng tôi:

- Vessel loader and unloader

- Roating cranes

- Complete storage and blending yards

- Stackers and Reclaimers

- Combined rotary blades

- Scrapers

- Eco-friendly hoppers

- Mining installation

Catalogue

sản phẩm liên quan