EAGLE PACIFIC LIMITED

MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG

  • MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG
  • MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG
  • MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG
  • MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG
  • MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG
  • MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG

MÁY TIỆN CNC VÀ MÁY TIỆN VẠN NĂNG

Máy tiện PINACHO thành lập năm 1946 tại Tây Ban Nha - chuyên thiết kế, sản xuất và cung cấp máy tiện chính xác CNC và máy tiện vạn năng chất lượng vượt trội.

Với độ chính xác, chất lượng và hiệu quả cao, thiết kế cải tiến và giá thành cạnh tranh, sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên toàn thế giới và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất máy tiện gia công chính xác.

Các loại máy tiện vạn năng: 

- SC 200 x 750 x 1000

- SC 250 x 1000 & 1500

- SC 325 x 1000,1500,2000 & 3000

 

Các loại máy tiện CNC:

- ST 180 x750 &1000

- ST 225 x1000 & 1500

- ST 285 x 1000,1500,2000 & 3000

- ST 310 x 1000,1500,2000 & 3000

- ST 400/105 x 1000,2000,3000,4000 & 5000

- ST 400/155 x 1000,2000,3000,4000 & 5000

- ST 400/239 x 1000,2000,3000,4000 & 5000

- ST 500 X 2000,3000,4000 & 5000

- SE 200 x 750 & 1000

- SE 250 x 1000 & 1500

- SE 325 x 1000,1500,2000 & 3000

Catalogue

sản phẩm liên quan