EAGLE PACIFIC LIMITED

MÁY NHUỘM ECODYE 220

MÁY NHUỘM ECODYE 220

MÁY NHUỘM ECODYE 220

- Máy nhuộm cửa trước có cửa thông được thiết kế để nhuộm những loại vải đã được làm sẵn.

- Được chế tạo bằng thép không rỉ AISI 304.

- Chất và dỡ sản phẩm bằng cửa trước của máy. - - Sấy hơi gián tiếp, tốc độ nghịch đảo. Có chương trình lập trình.

Catalogue

sản phẩm liên quan