EAGLE PACIFIC LIMITED

MÁY LASER iLASERTEX

MÁY LASER iLASERTEX

MÁY LASER iLASERTEX

- Hệ thống lasertex là một hệ thống nền tảng máy laser tối tân, cho phép các nhà máy may mặc hoàn thiện vải denim, thuộc da và các chất liệu khác với thiết kế thời trang mới nhất.

- Cung cấp giải pháp nút nhấn để hoàn tất và cắt sản phẩm may mặc trên diện rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của giới thời trang.

- Mang đến một dáng vẻ cổ điển cho sản phẩm của bạn cứ như là chúng cũ kỹ theo thời gian.

Catalogue

sản phẩm liên quan