EAGLE PACIFIC LIMITED

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hệ thống xử lý nước thải nhãn hiệu DEON thuộc Tập đoàn TAESA (Tây Ban Nha) được thiết kế, chế tạo và lắp đặt chuyên cho ngành chế biến súc sản, bao gồm các công đoạn cơ bản sau:

- Tách loại bỏ chất thải rắn

- Hớt tách váng, bọt nổi

- Xử lý nước thải bằng quá trình phản ứng sinh học

- Xử lý bùn

Catalogue

sản phẩm liên quan