EAGLE PACIFIC LIMITED

HỆ THỐNG NGHIỀN VÀ PHÂN LOẠI KHOÁNG SẢN ANIVI

  • HỆ THỐNG NGHIỀN VÀ PHÂN LOẠI KHOÁNG SẢN ANIVI
  • HỆ THỐNG NGHIỀN VÀ PHÂN LOẠI KHOÁNG SẢN ANIVI

HỆ THỐNG NGHIỀN VÀ PHÂN LOẠI KHOÁNG SẢN ANIVI

Hệ thống Anivi đã được thiết kế để kiểm soát việc nghiền và đã đạt được một mức độ đạt chỉ tiêu độ mịn bên trong buồng nghiền.

Hệ thống phân loại của chúng tôi xử lý cao tải lưu thông trong mạch không khí, và trong một số trường hợp có dải phân cách độc lập kết nối với các nhà máy bằng phương tiện của hệ thống truyền tải.

Trong số những phần của thiết bị thường xuyên cung cấp, sau đây được bao gồm:

1. Mấy nghiền bóng và que với xả trung ương và ngoại vi.

2. Máy trục nghiền quét không khí.

3. Máy nghiền rung.

4. Máy nghiền Hammer.

5 Máy nghiền trục.

6 Sáu loại hệ thống phân loại khác nhau điều khiển bằng tay hoặc thiết bị điều khiển từ xa.

Catalogue

sản phẩm liên quan